Gepubliceerd op 7 January 2020 om 17h11
Door Michel Willems - Mobilitas

Fiscaliteit van bedrijfswagens in 2020: alles wat u moet weten

Op 1 januari 2020 starten twee belangrijke fiscale wijzigingen die gevolgen hebben voor de bedrijfswagens. Het betreft de nieuwe formule voor fiscale aftrekbaarheid en de start van de speciale formule voor zogenoemde “fake” plug-in hybrides. Tegelijk daalt opnieuw het algemeen tarief van de vennootschapsbelasting tot 25% en wordt de crisisbijdrage voor vennootschappen op nul gezet.

|
| © |

Om de juiste impact van deze twee maatregelen te kennen op de wagenvloot is het daarom meer dan ooit noodzakelijk om de juiste TCO berekening uit te voeren. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat vanaf 2021 de WLTP-norm wordt ingevoerd voor de fiscale formules. Gezien voor de looptijd van een leasingcontract tussen 36 en 48 maanden hebben fiscale wijzigingen een invloed over de volledige looptijd van het contract, vaak tot 2023 of 2024. Vanaf 2020 verlaagt de fiscale aftrekbaarheid van alle thermische voertuigen. 100% elektrische voertuigen zijn vanaf 1 januari 2020 voor 100% ipv 120% aftrekbaar. Fiscaal erkende plug-in hybrides blijven met aftrekpercentages tussen 90% en 100% in 2020 een interessante fiscale keuze. Goed nieuws is er ook op andere fiscale domeinen. De formules voor de voordelen van alle aard en de CO2 bijdrage wijzigen niet behoudens de jaarlijkse indexering . Het voordeel van alle aard verlaagt zelfs met ongeveer 3% tegenover 2019. Er zijn ook geen wijziging van de berekening van de BIV en de verkeersbelasting voor leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij. De berekening wordt nog steeds uitgevoerd op basis van de fiscale PK’s en het vermogen in Kilowatt (en dus niet op basis van de CO2-uitstoot).

1) Solidariteitsbijdrage 2020

Formule :

Benzinevoertuigen:           [(CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,3078

Dieselvoertuigen:              [(CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,3078

LPG/CNG-voertuigen:       [(CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,3078

Elektrische + waterstof : 27,24 euro per maand

De minimumbijdrage per maand bedraagt vanaf 1 januari 2020 minimaal 27,24 euro per maand. De bijdrage voor de 100% elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt in 2020 altijd 27,24 euro per maand. Zogenoemde “fake plug-in hybrides” mogen de lage CO2-uitstoot ook in 2020 blijven verder gebruiken.

2) Fiscale aftrekbaarheid 2020 autokosten + brandstof

Vanaf 2020 voor vennootschappen EN zelfstandigen

Alle voertuigen van vennootschappen EN zelfstandigen onderworpen aan de personenbelasting, nieuwe of tweedehands voertuigen en ook voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 2020 (= het volledig rijdend wagenpark) zullen onderworpen worden aan het nieuwe regels van fiscale aftrekbaarheid van autokosten. De berekening vindt plaats volgens onderstaande formule. Het nieuwe vork van fiscale aftrekbaarheid beweegt zich tussen 100% en 40%. Voertuigen met een uitstoot tussen 0 en 40gr genieten van de maximale aftrekbaarheid van 100%. Tussen 40gr en 140gr CO2-uitstoot wordt de fiscale aftrekbaarheid berekend in functie van het aantal gram CO2-uitstoot. Vanaf 140gr tot en met 200gr zal de fiscale aftrekbaarheid beperkt worden tot 50%. Voertuigen met meer dan 200gr uitstoot zullen hun aftrek beperkt zien tot 40%. Eén uitzondering wordt gemaakt voor voertuigen aangekocht door zelfstandigen vóór 1 januari 2018. Deze blijven van een gegarandeerde minimale aftrekbaarheid van 75% genieten.

Aftrekbaarheid brandstofkosten

Voor elk voertuig zal het percentage van fiscale aftrekbaarheid van de brandstof gelijklopen met het aftrekpercentage van de autokosten. Dezelfde regels zullen ook gelden voor plug-in hybrides en elektrische voertuigen met betrekking tot de elektriciteit die wordt geladen.

Formule fiscale aftrekbaarheid vanaf 2020  

Formule fiscale aftrek 2020 =  120 % – (0,5 % × coëfficiënt volgens brandstoftype × CO2-uitstoot).

De CO2-uitstoot komt overeen met de NEDC 2.0 waarde of NEDC 1.0 voor oudere voertuigen.

– coëfficiënt = 1 : voor diesel

= 0,95 : voor benzine

= 0,90 : voor aardgas (tot 11 fiscale pk)

– het resultaat is maximaal 100 % en bedraagt minimaal 50 %

– voor voertuigen met een uitstoot hoger dan 200 gr is de aftrek altijd beperkt tot 40 %

– het tarief voor 100% elektrische voertuigen bedraagt vanaf 2020 steeds 100%

– de formule geldt voor vennootschappen EN zelfstandigen (voor voertuigen aangekocht vanaf 1 januari 2018).

– brandstofkosten volgen dezelfde aftrekpercentages als autokosten

– voor niet erkende plug-in voertuigen (fake hybrides) gelden speciale regels

– intresten blijven voor alle voertuigen voor 100% aftrekbaar

Voorbeeld fiscale aftrekbaarheid dieselvoertuigen in 2020

(nieuw aangekocht + rijdend wagenpark)

3) Fiscale aftrekbaarheid 2020 voor plug-in hybrides

Fiscale criteria plug-in hybride 2020

Wij benadrukken dat de nieuwe regel enkel betrekking heeft op plug-in hybride voertuigen, dit zijn voertuigen waarvan de batterij met een stekker kan worden opgeladen. De nieuwe regeling introduceert een fiscaal onderscheid tussen 2 types plug-in hybride voertuigen (PHEV) op basis van 2 criteria : de energie capaciteit van de batterij per 100 kg kilo wagengewicht EN de CO2-uitstoot. De nieuwe regels gelden weliswaar slechts vanaf 1 januari 2020 maar zijn wel al van toepassing op nieuwe PHEV voertuigen, tweedehands PHEV voertuigen en PHEV voertuigen aangeschaft vanaf 1 januari 2018.. Hetzij beantwoordt een plug-in hybride voertuig aan de nieuwe fiscale normen, hetzij niet, en dat heeft gevolgen op het percentage fiscale aftrekbaarheid dat wordt toegepast vanaf 2020 EN op de berekening van het voordeel van alle aard. Plug-in hybride voertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018 vallen buiten de speciale regel en blijven steeds hun voordelige lage CO2-uitstoot zoals vermeld op het homologatie-attest behouden

Wanneer is een plug-in hybride fiscaal erkend ?

Indien de energie capaciteit van de batterij hoger of gelijk is aan 0,5kWh per 100 kilo wagengewicht EN de CO2-uitstoot lager is of gelijk aan 50gr, wordt steeds rekening gehouden met de officiële lage uitstoot van het plug-in hybride voertuig in de fiscale formules.

Wanneer is een plug-in hybride fiscaal niet erkend ?

Indien de energie capaciteit van de batterij lager is dan 0,5kWh per 100 kilo wagengewicht OF

indien de CO2-uitstoot hoger is dan 50gr, zal de lage officiële CO2-uitstoot wordt omgerekend naar de CO2-uitstoot van een overeenstemmend model met thermische motor. De lijsten van het overeenstemmend voertuig zullen rond april 2020 worden gepubliceerd. Indien geen enkel overeenstemmend model met thermische motor beschikbaar is zal de officiële uitstoot van het plug-in hybride voertuig vermenigvuldigd worden met 2,5. Voor alle fake plug-in hybrides zal de fiscale aftrekbaarheid van autokosten substantieel verminderen en zal het voordeel van alle aard in belangrijke mate stijgen.

      
MerkModelCO2 Aftrek 2020 +
AudiA6 50 TFSI-e39 gr100%
AudiA7 50 TFSI-e 39 gr100%
Audi Q5 50 TFSI-e46 gr  98%
BMW330e36-41gr100%
BMW530e36-41gr100%
BMWX5 45e39gr100%
CitroënC 5 Aircross 225 e39gr100%
HyundaiIoniq 1.6 26gr100%
KiaNiro 1.6 GDI29gr100%
KiaOptima 2.0 GDI30-37 gr100%
MercedesA250 e32 gr100%
MercedesB250 e33 gr100%
MercedesC300 de break39gr100%
MercedesE300 de break44gr98 %
Mini Countryman SE43gr99,5%
MitsubishiOutlander 201940gr100%
Peugeot508 225 e32gr100%
ToyotaPrius 1.8 VVT28gr100%
VolvoXC40 T5 Twin Engine38gr100%
VolvoV60 PHEV42100%
VolvoXC60 T8 e42100%
VolvoV90 T8 e44  99%

(*) Alle gegevens zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Er wordt door de fiscus in de praktijk een afronding toegestaan waardoor voertuigen vanaf 0,45kWh per 100 kilo voorlopig nog fiscaal erkend worden.

4) Verlaging voordeel van alle aard 2020

De tweede stijging sinds 2018 van de referentie-CO2-uitstoot betekent opnieuw een daling van het voordeel van alle aard in 2020. Bestuurders van bedrijfswagens mogen zich vanaf 1 januari 2020 verheugen op een lichte daling van het voordeel van alle aard. De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor dieselvoertuigen stijgt van 88 gr/km in 2020 naar 91 gr/km voor het jaar 2020. De stijging doet zich ook voor bij benzinevoertuigen van 107 gram in 2019 naar 111 gram voor 2020. Verrassend genoeg betekent de stijging van de CO2-waarden dat het belastbaar voordeel licht daalt tegenover 2019. De formule is zo opgesteld dat de fiscus er vanuit ging dat de CO2-uitstoot jaarlijks zou dalen en diende ervoor te zorgen dat die daling niet ten koste zou gaan van de schatkist. Door de aankoop van steeds meer benzine modellen en SUV’s, ook in het midden segment, stijgt de gemiddelde CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark sinds de laatste twee jaar elk jaar opnieuw. Aan de basisformule werden verder voor 2020 geen wijzigingen aangebracht. Een daling van het voordeel heeft ook zijn impact op het patronale gedeelte van het voordeel dat verrekend wordt in de vennootschapsbelasting en dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het belast voordeel van alle aard afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet. Doordat het voordeel van alle aard in de praktijk via de bedrijfsvoorheffing op het loon wordt ingehouden zal er zich een kleine netto loonstijging voordoen vanaf januari 2020 voor de bestuurders van bedrijfswagens.

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2020

–  diesel                            :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas :  cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-111) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

– elektrische voertuigen : cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt 4% en het maximum 18% van de cataloguswaarde.

Het absolute minimum van 1.340 euro (2019) stijgt wel naar 1.360 euro voor 2020. Concreet heeft dit tot gevolg dat bestuurders van milieuvriendelijke voertuigen waaronder elektrische voertuigen, plug-in hybrides en klassieke hybrides in elk geval in 2020 iets meer voordeel van alle aard zullen betalen dan in 2019 voor zover hun voordeel na berekening aan het minimum beantwoordt.

Begrip ouderdomscoëfficiënt : voor elk jaar verstreken vanaf de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan maximaal dalen tot 70 % van de cataloguswaarde. Dit wordt bereikt indien het voertuig zes jaar oud wordt.

Voorbeeld lichte daling voordeel alle aard tussen 2019 en 2020

.
      2019     2020daling
Voordeel van alle aard op jaarbasis 2237,14 €2160,00 €3,45%
Patronaal gedeelte   894,87 €  864,00 €3,45%

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels