Gepubliceerd op 31 March 2020 om 12h43
Door Michel Willems - Mobilitas

Fiscus legt nieuwe regels vast voor NEDC-WLTP fiscaliteit vanaf 2021

Het is even naar adem snakken bij het lezen van het nieuw administratief commentaar (*) van de fiscus met betrekking tot de toepassing van de NEDC-WLTP waarden vanaf 2021 in de autofiscaliteit. Maar het is goed nieuws ! Als principe kan men de NEDC 2.0 waarden ook na 2020 blijven behouden.

Wie de tekst er dieper op naleest zal merken dat alles zal afhangen van de informatie die op het homologatieattest zal staan en of importeurs hierbij één of twee waarden vermelden. Indien beide waarden (WLTP & NEDC 2.0) worden vermeld kan men ook na 2020 de NEDC 2.0 waarde fiscaal nog verder gebruiken voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard. 

Men mag  volgens de fiscus zelfs kiezen tussen de twee waarden indien beide beschikbaar zijn op het homologatieattest. Dit lijkt op het eerste zich merkwaardig maar voor bepaalde plug-in hybrides is de WLTP waarde lager dan de NEDC 2.0 waarde. Bovendien is ook het probleem voor sommige plug-in hybrides opgelost die op basis van hun WLTP-waarde plots niet meer zouden voldaan hebben aan de grens van max. 50 gram CO2-uitstoot en “fake” zouden geworden zijn. Ook zij kunnen voorlopig de lagere NED 2.0 in 2021 verder blijven gebruiken. Gezien vanuit elke WLTP waarde een theoretische NEDC 2.0 kan berekend worden, hebben de importeurs er fiscaal belang bij om in elk geval twee waarden op het homologatieattest te vermelden en aan de DIV door te geven. 

Indien enkel de WLTP waarde wordt vermeld op het homologatie-attest zal het voertuig altijd op de WLTP waarde worden belast. Bovendien blijven de NEDC 1.0 voertuigen van een lage fiscaliteit genieten wat vanuit milieuoverwegingen onlogisch is. Concreet betekent dit dat het bestaande wagenpark dat reeds een WLTP + NEDC 2.0  waarde heeft + de nieuwe inschrijvingen, vanaf 01/01/2021 op fiscaal gebied de NEDC 2.0 waarde verder kunnen behouden voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard, tenzij op het gelijkvormigheidsattest enkel een WLTP waarde wordt vermeld. 

Natuurlijk kan de wetgeving altijd wijzigen. Met deze laatste woorden wil de fiscus in haar commentaar eigenlijk zeggen dat nieuwe toekomstige regeringen de regels indien nodig kunnen aanpassen. 

Voor de berekening van de CO2-bijdrage werd nog geen tekst voorzien. Het ligt in de verwachting dat zij dezelfde regels zullen volgen. In deze Corona tijden is dit goed nieuws voor de autosector. 

Een fiscale verhoging door gebruik van de WLTP waarden vanaf 2021 is met dit nieuwe commentaar in elk geval uitgesteld.

(*) update antwoord op vraag nr. 41 FAQ  autofiscaliteit maart 2020.

Michel Willems – Mobilitas

Hierna een uitreksel van het tekst die FOD Financiën publiceerde met betrekking tot de NEDC-WLTP federale autofiscaliteit na 2020.
 
Het antwoord op vraag nr. 41 van de laatste FAQ autofiscaliteit van maart 2020 geeft ons een inzicht met welke CO2-uitstootwaarde vanaf 1/1/2021 rekening moet worden gehouden bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA) en van het aftrekpercentage (aftrek%) van de autokosten.
 
1/ Gegeven het feit dat door de EU-homologatieregelgeving de autoconstructeurs:
– tot en met 31/12/2020 voor WLTP-wagens een NEDC-waarde 2.0 moeten berekenen uit hun WLTP-waarde en
– vanaf 1/1/2021 voor WLTP-wagens nog steeds een NEDC-waarde 2.0 mogen (optioneel) berekenen (voor wagens tot 50g/km CO2 blijft NEDC 2.0 trouwens verplicht tot en met 31/12/2022 volgens de EU-regelgeving);
 
2/ En aangezien de huidige wetteksten niet verduidelijken welke CO2-waarde, NEDC of WLTP, geldt in de autofiscaliteit, zal bij de berekening van het VAA en aftrek% rekening moeten worden gehouden met:
– NEDC 1.0 CO2 als het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
– WLTP CO2 als het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
– NEDC 2.0 CO2 OF WLTP CO2 (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC- als een WLTP-waarde heeft.  
 
Dit standpunt blijft van toepassing totdat nieuwe federale wetsbepalingen hierrond in werking zouden treden (bijvoorbeeld indien een nieuwe volwaardige federale regering hiertoe een initiatief zou nemen).
U vindt de betreffende FAQ’s via onderstaande link

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/bedrijfswagens
 
Met betrekking tot de Solidariteitsbijdrage, die ook gebaseerd is op de CO2, ligt de bevoegdheid niet bij de minister van Financiën (De Croo, Open Vld), maar bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (De Block, Open Vld). Hoewel ons nog geen beslissing ter zake werd bevestigd, kunnen we redelijkerwijze uitgaan van een afstemming van de CO2-regels van de Solidariteitsbijdrage op de hierboven vermelde standpunten. Dit is dus een federale fiscale materie. Aangezien de gewesten bevoegd zijn voor de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting, komt het toe aan de gewestregeringen om te beslissen hoe zij de transitie NEDC-WLTP autofiscaliteit zullen organiseren voor deze belastingen (voor niet-leasing bedrijven). We houden onze lezers van Link2fleet op de hoogte.
 
Tot slot vindt u via deze link de circulaire 2020/C/43 van 18 maart jl. van de FOD Financiën over de definitie van het begrip ‘overeenstemmend voertuig’ voor de fake plug-in hybrides.

Bron : FOD financien –  Febiac – Renta.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels