Gepubliceerd op 20 February 2020 om 10h24
Door Michel Willems - Mobilitas

FOD financien publiceert omrekenlijst voor valse hybrides

Op 17 september 2019 verscheen een Koninklijk Besluit waarin de formules werden bekend gemaakt hoe men voor valse plug-in voertuigen de berekening diende te maken voor de bepaling van het zogenoemde “overeenstemmend” voertuig. Deze formules waren zo complex dat FEBIAC samen met de FOD financiën hadden besloten om een lijst samen te stellen zodat men per model eenvoudig het overeenstemmend model kon terugvinden. Deze lijst is intussen beschikbaar.

Het juiste kader

In diverse media wordt het fenomeen van fake hybrides sterk negatief onder de focus geplaatst. In de realiteit betreft het echter slechts enkele modellen die voornamelijk in 2018 en 2019 op de markt werden gebracht en die nietvoldeden aan de dubbele fiscale regel : namelijk voldoende batterijcapaciteit en een CO2-uitstoot die maximaal 50 gram/km mocht bedragen. De nieuwe modellen die vandaag op de markt komen beantwoorden, op enkele uitzonderingen na, allemaal aan de nieuwe fiscale norm voor plug-in hybrides. Bovendien is de verwarring groot indien voor hetzelfde model en typebenaming de batterijcapaciteit door de constructeur intussen werd verhoogd (bijv. tussen het model 2019 en 2020).  De lijst betreft dus voornamelijk voertuigen uit het recente verleden. In de realiteit zijn nog slechts enkele “fake” plug-in hybride modellen als nieuw in de showroom beschikbaar.

Bovendien geldt de fiscale regel voor fake plug-in hybrides NIET voor voertuigen aangekocht uiterlijk op 31 december 2017 (datum van de bestelbon of ondertekening van het leasingcontract geldt). Zij mogen in elk geval  de lage CO2-uitstoot zoals vermeld op het homologatieattest onder code 49.1 verder blijven gebruiken in 2020 voor de berekening van het voordeel van alle aard en voor de fiscale aftrekbaarheid. Voor de juiste fiscale aftrekbaarheid moet dan wel zoals voor alle bedrijfswagens, de nieuwe formule 2020 worden toegepast. Voor de berekening van de CO2-bijdrage is de fiscale regel voor fake hybrides niet van toepassing. In 2020 mag nog altijd de lage CO2-waarde worden gebruikt zoals vermeld op het homologatieattest onder code 49.1, ook al is de hybride op fiscaal vlak “fake”.

Herhaling van de formule “fake hybride”

Voor de goede orde herhalen wij de fiscale regel van “fake hybrides”

  • Een plug-in voertuig beantwoordt aan de fiscale norm en is dus niet “fake” indien :

            – de energie capaciteit van de batterij hoger of gelijk is aan 0,5kWh per 100 kilo wagengewichtEN de CO2-uitstoot  

              lager is of gelijk aan 50gr. In dat geval wordt steeds rekening gehouden met de officiële NEDC 2.0 CO2-uitstoot van het plug-in hybride voertuig.

             zoals vermeld op het homologatie-attest onder de COC code 49.1 – “gewogen gecombineerd” voor de berekening van het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid.

          –  Indien de energie capaciteit van de batterij lager is dan 0,5kWh per 100 kilo wagengewicht OF indien de CO2-uitstoot hoger is dan 50gr, spreekt men over een “fake” hybride en zal de CO2-uitstoot worden gebruikt van het overeenstemmend model met thermische motor.

             Indien er geen enkel overeenstemmend model met thermische motor beschikbaar is zal de officiële uitstoot van het plug-in hybride voertuig vermenigvuldigd worden met  2,5

  • Bijkomende afrondingsregels toe te passen op de ratio van 0,5 kWh/100 kg = > 0,45 kWh/100 kg

                               – 0,444 : afronding naar dichtstbijzijnde tiende na de komma = 0,4 

                               – 0,455 : afronding naar dichtstbijzijnde tiende na de komma = 0,5

De omrekenlijst

Het eerste deel van de lijst omvat voertuigen in zwarte tekst waarvoor een overeenstemmend voertuig beschikbaar is. Bij elk model wordt het overeenstemmend voertuig in groene kleur gepubliceerd. De lijn in het groen betreft het enige geldige overeenstemmend voertuig. Het getal in de groene kleur in de laatste kolom is de CO2-waarde die in aanmerking moet worden genomen in de formules inzake fiscale aftrekbaarheid en voordeel van alle aard .

Voorbeeld  : Volvo XC 90  modeljaar 2020 : COC code 49.1 – “gewogen gecombineerd” = 52 gram 

                       Overeenstemmend voertuig = Volvo XC 90  modeljaar 2020 : COC code 49.1 – “gewogen” = 192 gram 

 In de fiscale formules (met uitzondering van de CO2-bijdrage) zal dus vanaf 2020 de CO2-waarde van 192 gram moeten gebruikt worden.

Het tweede deel van de lijst omvat voertuigen waarvoor geen overeenstemmend voertuig beschikbaar is. In dat geval dient men de COC code 49.1 – “gewogen gecombineerd” te vermenigvuldigen met 2,5.

Voorbeeld  : Land RoverP400e Vogue SWB : COC code 49.1 – “gewogen gecombineerd” = tussen 72 – 75 gram

In de fiscale formules (met uitzondering van de CO2-bijdrage) zal dus in dit voorbeeld vanaf 2020 de CO2-waarde tussen 72  – 75 gram x 2,5 moeten gebruikt worden.

Het resultaat is dat bijv. de fiscale aftrekbaarheid van beide voertuigen vanaf 2020 daalt naar 50%.

WLTP

In diverse media kon men ook lezen dat bepaalde plug-in hybride voertuigen die vandaag onder de NEDC 2.0 norm niet “fake” zijn maar onder de WLTP norm niet meer aan beantwoorden aan de fiscale norm en dus opnieuw “fake” zouden worden, een ware explosie van belastingverhogingen vanaf 2021 zouden ondergaan. Hoewel in België nog niet  “officieel” werd beslist om de WLTP norm vanaf 2021 voor de fiscale formules definitief in te voeren bestaat er wel enige onzekerheid bij kopers voor dit type van voertuigen. Voor deze situatie is het belangrijk de Europese richtlijn in het achterhoofd te houden waarin duidelijk werd gesteld dat de invoering van de WLTP norm niet mag leiden tot een plotse en drastische belastingverhoging.  In Frankrijk wordt de toepassing van de WLTP-norm voorzien in het eerste semester van 2020, maar werden de formules enigszins aangepast om een te drastische belastingverhoging te vermijden. Het lijkt mij logisch de Belgische overheid diezelfde weg zou kunnen bewandelen. Wordt vervolgd.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels