Gepubliceerd op 8 October 2020 om 09h42
Door Michel Willems - Mobilitas

Herbevestiging van hervorming fiscaal regime van pick-ups met privé gebruik

Vlaams minister van financiën en begroting Matthias Diependaele herbevestigt zijn intentie om het oneigenlijk gebruik van pick-ups fiscaal in te perken.

In februari van dit jaar kondigde zijn kabinet een onderzoek aan naar het fiscaal regime van zogenoemde pick-ups. Nu het onderzoek is afgesloten start de minister het overleg met de gewesten en het federaal niveau. De verkeersbelasting en de BIV zijn een regionale materie. De regeling inzake fiscale definitie van lichte vrachtwagen waartoe de pick-ups behoren is een materie die geldt voor de drie Gewesten. De fiscale aftrekbaarheid wordt dan weer federaal geregeld door de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD financiën). 

Luxe dubbele cabine pick-ups worden vaak privé gebruikt en zijn meestal uitgerust met zware benzine motoren, betalen geen BIV en genieten van een zeer lage verkeersbelasting van om en bij de 150,00 euro en zijn in principe voor 100% fiscaal aftrekbaar. Zij zijn namelijk uitgesloten van de fiscale aftrekbeperking gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals die geldt voor personenwagens. Nochtans hebben deze voertuigen vaak uitzonderlijk hoge CO2-waarden. Om fiscale redenen is de interesse voor deze voertuigen opnieuw hoog. Uit recente statistieken blijkt dat de verkoop van pick-ups in Vlaanderen de laatste tien jaar met 300% gestegen is. Vandaag brengen steeds meer merken opnieuw pick-up modellen op de markt. 

Het is specifiek de bedoeling om de bestaande fiscale voordelen van pick-ups enkel te behouden indien kan aangetoond worden dat zij uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden ingezet. Verdere details werden nog niet bekendgemaakt. De maatregel zou enkel gelden voor nieuw aangekochte pick-ups en niet voor het rijdend park. 

Michel Willems

Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels