Gepubliceerd op 5 May 2021 om 16h11
Door Michel Willems - Mobilitas

Regeringspartners willen fiscale WLTP-norm uitstellen naar 1 oktober 2021

Tegenover het voorstel van 20 april rond de fiscale aanpassingen voor bedrijfswagens in de aanloop naar 2026 werden na bespreking met de regeringspartners, enkele punten aangepast. Het betreft de datum van overschakeling op WLTP. Deze was oorspronkelijk gepland voor 1 september 2021. Die zou nu naar 1 oktober 2021 worden uitgesteld. Een tweede voorgestelde aanpassing betreft tweedehands bedrijfsvoertuigen onder NEDC 1.0, dus zonder WLTP waarde, die nog in de vloot zouden worden opgenomen vanaf 1 oktober 2021. Deze zullen fiscaal bestraft worden. Het kan echter niet voldoende benadrukt worden dat al deze aangekondigde aanpassingen nog onder enig voorbehoud zijn gezien de hoge politieke gevoeligheid van het onderwerp en de mogelijke verdere aanpassingen. Over de datum van 1 oktober 2021 zou er wel een brede overeenstemming bestaan.

Fiscaal overgangsstelsel tot en met 30 september 2021

Voor personenwagens die reeds aangeschaft zijn vóór 1 oktober 2021 blijft de vrije keuze tussen de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde mogelijk. De fiscus wil hierdoor rechtszekerheid scheppen.

Het is van geen belang of de belastingplichtige reeds economisch eigenaar is van het voertuig op 1 oktober 2021. De op 30 september 2021 reeds bestelde, maar nog niet geleverde personenwagens zullen dus in aanmerking komen voor dit overgangsregime. Voor voertuigen in operationele renting (huurformule) is de datum van het afsluiten van het leasecontract bepalend.

 

Voor welke voertuigen start het nieuwe regime vanaf 1 oktober 2021 ?

Voor alle voertuigen (zowel nieuwe als tweedehands wagens) die vanaf 1 oktober 2021 worden aangeschaft (aangekocht, geleased of gehuurd) zal enkel nog de WLTP-waarde beschouwd worden als de fiscale CO2-waarde voor de toepassing van de federale fiscale formules in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Voordeel alle aard indien WLTP niet gekend

Voor de berekening van het voordeel wordt WLTP de norm voor alle voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 oktober 2021. Voor voertuigen waarvoor geen WLTP-uitstootwaarden gekend zijn, zou de CO2-uitstoot forfaitair worden vastgesteld op 205 gr/km voor aandrijvingen op benzine-, LPG- of aardgas en op 195 gr/km voor diesels.

 

Fiscale aftrekbaarheid indien WLTP niet gekend

Wanneer de WLTP-waarde niet gekend is zou deze forfaitair en automatisch op 200 gr/km worden vastgesteld. Dit komt overeen met de huidige laagste fiscale aftrekbaarheid van 40%.

In elk geval wil de fiscus vanaf 1 oktober 2021 de ingebruikname ontmoedigen van tweedehands voertuigen met de verouderde uitstootnorm NEDC 1.0 in bedrijfswagenvloten.

 

Michel Willems

MOBILITAS

 

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels