Gepubliceerd op 8 January 2021 om 11h52
Door Michel Willems - Mobilitas

RSZ bevestigt welke CO2-norm in 2021 moet worden gebruikt bij de berekening van de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens

De RSZ-administratie bevestigt dat zij dezelfde regels zal volgen als de fiscus bij het bepalen van de CO2-norm voor de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage in 2021.
De fiscus had die regels in de loop van het jaar 2020 reeds vastgelegd in het kader van de berekening van het voordeel van alle aard voor 2021 maar de RSZ-administratie had zich daarover nog niet uitgesproken.
Dit is inmiddels gebeurd.

||
|| © ||

De RSZ zal dus vanaf 2021 de circulaire volgen zoals toepast door de fiscus voor de bepaling welke CO2-uitstootnorm die men moet gebruiken bij de berekening van de CO2– solidariteitsbijdrage.

Vanaf 2021 zijn autoconstructeurs immers niet meer verplicht om voor WLTP-geteste voertuigen de NEDC 2.0-waarde nog te berekenen en te vermelden op het homologatie-attest (COC) .  Enkel voor plug-in voertuigen geldt

deze verplichting nog tot einde 2022. De dienst inschrijving voertuigen (DIV) zal deze waarde enkel blijven registreren indien autoconstructeurs de NEDC 2.0-waarde nog vermelden op het COC.

 

De situatie is vanaf 2021 als volgt voor de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage :

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde dient men te gebruiken indien voor het voertuig op het homologatie-attest enkel een NEDC-1.0 waarde wordt vermeld (meestal voor voertuigen ingeschreven vóór 1 september 2018)
  • de WLTP CO2-waarde dient men te gebruiken voor voertuigen indien enkel een WLTP-waarde op het homologatie-attest werd vermeld.
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde mag men naar keuze gebruiken, indien voor het voertuig zowel de NEDC 2.0-waarde als de WLTP-waarde wordt vermeld op het homologatie-attest.

Plug-in voertuigen betalen steeds het minimum tarief van 27,54 euro in 2021.

De huidige formule is zo samengesteld dat in de realiteit alle plug-in hybride voertuigen, ook de zogenoemde “fake” plug-in voertuigen met meer dan 50 gram CO2-uitstoot, het minimum tarief betalen van 27,54 euro.

zelfs indien zij de fiscale grens van 50 gram overschrijden. Die grens wordt immers bij de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage niet toegepast.

 

Voorbeeld 1: een benzine “fake” plug-in benzine met een CO2-uitstoot van 80 gram/km:

CO2-bijdrage in 2021 = ((80,00 x 9) – 768) / 12) x 1,3222 = negatief = minimum van 27,54 euro per maand.

 

Voorbeeld 2: een fiscaal echte plug-in benzine met een CO2-uitstoot van 49 gram/km:

CO2-bijdrage in 2021 =  ((49,00 x 9) – 768) / 12) x 1,3222  = negatief = minimum van 27,54 euro per maand.

 

Voor de volledigheid publiceren wij de tabel van de huidige formules voor 2021

 

 

 

Type aandrijving

 

   

Formule solidariteitsbijdrage 2021

Benzine COgekend [(( CO2-uitstoot x 9 euro)-768)/12] x 1,3222
CO2 niet gekend [((182 x 9 euro)- 768)/12] x 1,3222 = 95,86 euro
Diesel COgekend [(( CO2-uitstoot x 9 euro)-600)/12] x 1,3222
CO2 niet gekend [((165 x 9 euro)- 600)/12] x 1,3222 = 97,51 euro
LPG of CNG (2) [(( CO2-uitstoot x 9 euro)-990)/12] x 1,3222
100 % elektrisch (3) 27,54 euro per maand
(1) coëfficiënt gebaseerd op de indexen (150,84 / 114,08) ;

(2)  een LPG voertuig is een omgebouwd voertuig die oorspronkelijk op benzine reed.

Men gebruikt in de formule de  CO2 waarde van het benzinevoertuig. Voor CNG voertuigen gebruikt men de CO2 waarde zoals deze voorzien zijn door de importeur (af fabriek).

Voor de retrofit modellen gebruikt men de  CO2 waarde van het benzine model.

(3) in afwachting van een eventuele wettelijke aanpassing aanvaardt de RSZ de minimumbijdrage ook voor wagens die uitsluitend op waterstof rijden.

De minimumbijdrage per maand in 2021 bedraagt voor alle voertuigen 27,54 euro.

 

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels