Gepubliceerd op 6 May 2020 om 14h12
Door Michel Willems - Mobilitas

Vanaf 2025: enkel groene bedrijfswagens nog fiscaal aftrekbaar

Volgens diverse bronnen zouden CD&V, Open Vld en Groen bereid zijn het huidig voordelig fiscaal regime van bedrijfswagen op fossiele brandstoffen vanaf 2025 te beëindigen.

Alle fossiel aangedreven bedrijfswagens die vanaf 2025 zouden worden ingeschreven zouden door deze maatregel worden getroffen. Voertuigen die tussen 2023 en 2025 in gebruik zouden genomen worden zouden evenwel, mits enkele fiscale aanpassingen, nog kunnen genieten van het actuele fiscale regime tot 2029.

De Vlaamse regering gaat duidelijk in de richting van een versnelling van de elektrificatiestrategie.

Het voorstel zal volgens Dieter Van Besien  (Groen) volgende week in de Kamer worden toegelicht. N-VA heeft reeds laten weten dat zij het voorstel niet zal steunen en zich wellicht zal onthouden. Intussen is reeds veel kritiek te horen omwille van de ongelukkige timing en het arbitrair karakter van de voorgestelde maatregel. Het huidig voorstel ligt wel volledig in de lijn met de voorstellen die vorig jaar reeds in de Kamer werden ingediend maar nog niet ten gronde werden besproken.

Het Duitse voorbeeld

In Duitsland zal Kanselier Merkel zich begin juni van dit jaar moeten uitspreken over tijdelijke aankooppremies voor de autosector. De Duitse groene partij dringt er op aan om enkel milieuvriendelijke voertuigen hiervan te laten genieten. Het voorstel dat vandaag in Duitsland op tafel ligt betreft een aankooppremie voor moderne benzine en diesels vanaf 6d-Temp ten belope van 3000,00 euro. Voor plug-in-hybrides, 100% elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof zou de aankooppremie 4000,00 euro kunnen bedragen. Deze premie zou bovenop bestaande premieregelingen gelden. De Duitse constructeurs dringen er op aan dat bestaande voorraden snel moeten afgebouwd worden. Wij herinneren er aan dat einde vorig jaar de Vlaamse regering de aankooppremie voor particulieren voor 100% elektrische voertuig heeft afgeschaft.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels