Gepubliceerd op 24 June 2020 om 15h02
Door Michel Willems - Mobilitas

Verlaging kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 Juli 2020 verlaagt de kilometervergoeding van 0,3653 € naar 0,3542 € per kilometer. Wellicht is dit het gevolg van de lagere brandstofprijzen. Het nieuwe tarief geldt tot en met 30 juni 2021. Het betreft de forfaitaire vergoeding die werkgevers kunnen uitbetalen voor zuivere beroepsverplaatsingen die een werknemer uitvoert met zijn privé voertuig, motorfiets of bromfiets in opdracht van zijn werkgever. De kilometervergoeding is vrij van belastingen en van sociale bijdragen.

Indien jaarlijks meer als 24.000 km worden uitbetaald kan de fiscus bijkomende vragen stellen naar de reële kost van het voertuig. De fiscus gaat er immers van uit dat de vaste kosten per kilometer dalen en dat de forfaitaire vergoeding de werkelijke kostprijs overstijgt. 

Dit tarief is niet geldig voor verplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer.

Aftrekbaarheid bij de werkgever 

Vanaf 1 januari 2020 is de kilometervergoeding aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Wij herhalen kort de formule voor 2020:

120% – ( 0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot (in gr/km) ).

In deze formule is de coëfficiënt gelijk aan:

  • 1 voor klassieke dieselwagens;
  • 0,95 voor wagens met een andere motor (bv. op benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch en diesel plug-in hybrides);
  • 0,90 voor wagens op aardgas en met een vermogen van < 12 fiscale PK.

 Het tarief dat men vaststelt op basis van bovenstaande formule mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.

Er geldt een specifiek tarief voor voertuigen met zeer hoge CO2-waarden : (CO2-uitstoot groter dan 200 gr/km). Hiervoor geldt een aftrek van 40%.

Uitbetaling van een hogere kilometervergoeding

Dit is mogelijk. De werkgever moet in dat geval kunnen bewijzen dat de gemiddelde kostprijs per kilometer gebaseerd is op een ‘ernstige norm’ of overeenstemt met de werkelijke kostprijs.

RSZ gevolgen 

De RSZ aanvaardt gelijkaardige maxima als vrijgestelde kilometervergoeding indien werknemers verplaatsingen uitvoeren met hun eigen voertuig.

Hierop moet de werkgever dus geen RSZ-bijdrage betalen.

Historisch overzicht maximumbedragen van de kilometervergoeding sinds 1 juli 2013.

PeriodeMaximumbedrag / km
01.07.2020 – 30.06.20210,3542 €
01.07.2019 – 30.06.20200,3653 €
01.07.2018 – 30.06.20190,3573 €
01.07.2017 – 30.06.20180,3460 €
01.07.2016 – 30.06.20170,3363 €
01.07.2015 – 30.06.20160,3412 €
01.07.2014 – 30.06.20150,3468 €
01.07.2013 – 30.06.20140,3460 €

Bron: Belgisch Staatsblad 24 juni 2020. 

Michel Willems

Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels