Gepubliceerd op 21 January 2020 om 06h26
Door Michel Willems - Mobilitas

Vlaams minister van financiën en begroting bevestigt fiscale garantie voor rijdend wagenpark in Vlaanderen.

Er is goed nieuws voor wie vandaag in Vlaanderen nu nog een nieuwe auto koopt of er reeds mee rijdt. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele bevestigde op 15 januari een vorm van fiscale garantie voor het rijdend wagenpark in Vlaanderen.

|
| © |

Er was immers onzekerheid ontstaan of de fiscale hervorming die de Vlaamse regering voorbereidt inzake BIV en verkeersbelasting ook gevolgen zou hebben voor het rijdend wagenpark. De fiscale  hervorming die wordt voorbereid  komt er naar aanleiding van de Europese CO2-uitstootnormen die nu op een hogere WLTP basis worden berekend.  Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele bevestigde daarom op 15 januari in het Vlaamse Parlement dat de fiscaliteit voor voertuigen van het rijdend wagenpark in de nabije toekomst niet mag verzwaren.

Concreet betekent dit dat consumenten die reeds over een voertuig beschikken of er nu nog een willen bestellen fiscale zekerheid moeten hebben inzake de toekomstige verkeersbelasting die zij zullen moeten betalen volgens de huidige regels. Hieruit zouden we ook nog kunnen besluiten de het huidige gunstige regime voor elektrische voertuigen (vrijstelling van BIV en verkeersbelasting) nog een tijd zal worden aangehouden. Wie vandaag een plug-in voertuig aankoopt met max. 50gr CO2-uitstoot en inschrijft in Vlaanderen betaalt in elk geval tot einde dit jaar geen BIV en verkeersbelasting. Het is mogelijk dat dit regime ook na 31 december 2020 wordt verlengt. Wie al een wagen bezit moet volgens ministerDiependaele de zekerheid hebben dat de oude fiscale regels blijven gelden. Anders geformuleerd : kopers van voertuigen die hun voertuig inschrijven in Vlaanderen hebben het recht te weten welk tarief aan verkeersbelasting ze in de nabije toekomst zullen moeten betalen voor een bepaald type van voertuig.

De huidige formules zijn gebaseerd op het principe dat meer vervuilendste voertuigen een hogere belasting moeten betalen en dat zal ook zo blijven in de toekomst na de fiscale hervorming. Hoe de fiscale hervorming er concreet zal uitzien wordt verder nog besproken in de komende maanden. De bevestiging heeft ook gevolgen voor leasingvoertuigen die op naam van een firma in Vlaanderen in het verleden werden ingeschreven en vandaag nog worden ingeschreven. De minister preciseerde verder dat er nog geen beslissing werd genomen om de vrijstelling op de BIV en de verkeersbelasting voor CNG-voertuigen die nog tot einde dit jaar geldt, te schrappen.

CNG was recent in de actualiteit gekomen nadat verschillende internationale rapporten tot de conclusie kwamen dat bij de ontginning van aardgas vaak ook het uiterst schadelijke methaangas vrijkwam dat bekend staat om zijn veel sterker broeikaseffect dan CO2 . CNG is een redelijk klimaatvriendelijke brandstof als je ermee rijdt, maar het probleem zit bij de ontginning ervan. De minister bevestigde dat dit nieuw gegeven verder op zijn kabinet zal worden geanalyseerd.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels