Gepubliceerd op 11 May 2022 om 16h33
Door Michel Willems - Mobilitas

Welke volgende taxshift voor bedrijfswagens ?

Na de fiscale hervorming van 2021 die de vergroening van het bedrijfswagenpark tot 2031 regelt, met als belangrijke data 1 juli 2023 en 1 januari 2026, wordt thans door de Hoge Raad van Financiën verdergewerkt aan de zogenoemde taxshift die vooral wijzigingen zal aanbrengen in de personenbelasting. Minister van Financiën Vincent van Pethegem en professor Marc Delanote hebben reeds vroeger aangekondigd dat zij deze shift tegen 2024 willen klaar hebben.

Zij worden bij de uitwerking bijgestaan door de fiscale administratie en de Hoge Raad van Financiën. Uit de huidige stand van zaken valt af te leiden dat men geen fundamentele wijzigingen wenst aan te brengen aan de actueel geldende fiscale principes van de bedrijfswagens. Wel wordt overwogen om in de toekomst de brandstofkaart als voordeel van alle aard mee te belasten. Het is reeds lang bekend dat de gratis brandstofkaart die vandaag geen invloed heeft op het voordeel van alle aard, politiek gevoelig ligt omdat werknemers die geen toegang hebben tot een bedrijfswagen vandaag de hoge brandstofprijzen vanuit hun netto loon moeten betalen.

Dat de fiscus de brandstofkaarten in het vizier heeft is niet nieuw. Wij herinneren eraan dat voor plug-in hybride voertuigen besteld vanaf 1 januari 2023 de fossiele brandstofkosten maximaal voor 50% aftrekbaar zullen zijn.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels