Gepubliceerd op 2 November 2021 om 10h58
Door Michel Willems - Mobilitas

Vlaams minister Lydia Peeters stelt voor om in Vlaanderen vanaf 2027 enkel nog nieuwe voertuigen toe te laten die elektrisch zijn

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters stelt aan de Vlaamse regering voor om vanaf 2027 enkel nog nieuwe voertuigen toe te laten die elektrisch zijn. Dit plan ligt ter bespreking op tafel binnen de Vlaamse regering en wordt als zeer ambitieus beschouwd.

||
|| © ||
De redenering is dat in de periode vanaf 2025 – 2026 de kostprijs van een elektrisch voertuig deze van een klassiek  voertuig op benzine of diesel zal benaderen. Concreet zou dit betekenen dat het in Vlaanderen vanaf 2027 niet meer zou mogelijk zijn om nieuwe personenwagens op diesel, benzine en ook nieuwe plug-in hybride personenwagens in te schrijven.
Hiermee zou Vlaanderen sterk vooruitlopen op de Europese richtdatum van 2035 met dezelfde doelstelling. Enkel Noorwegen heeft als Europees land vandaag de ambitie om reeds tegen 2025 nieuwe voertuigen met fossiele aandrijving te weren .
Voor tweedehandswagens wordt in hetzelfde Vlaamse voorstel de datum van 1 januari 2030 naar voor geschoven. Vanaf dan zouden volgens het voorstel geen tweedehandsvoertuigen meer in Vlaanderen mogen ingeschreven worden die deels of volledig op fossiele brandstoffen rijden. Wie vanaf 1 januari 2030 nog met een tweedehandsvoertuig rijdt dat deels of volledig wordt aangedreven op fossiele brandstoffen zou wel nog onbeperkt in de tijd het voertuig mogen verder gebruiken. Vooral op die laatste datum is reeds veel kritiek te horen. Om de grotere aantallen elektrische voertuigen te kunnen laden omvat het voorstel een masterplan
voor de installatie van 100.000 laadpalen in Vlaanderen tegen 2030.  Dit zal nodig zijn om het plan van de versnelde elektrificatie van het Vlaamse wagenpark ook realiseerbaar te maken.
Michel Willems
MOBILITAS
Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels